Barnevern

Offentlige tiltak i en familie er unntak som bare kan iverksettes dersom lovbestemmelser gir adgang til det. Det klare utgangspunkt er at foreldre skal ha ansvar for sine barn. Det er strenge vilkår for iverksette inngripende tiltak. Barneverntjenesten skal så langt det er mulig begrense inngrep i en familie, og det er kun i alvorlige tilfeller dette skal kunne iverksettes.

Advokatfirmaet Lyngtveit & Co yter bistand på alle stadier i saker hvor barnevernet er innblandet.

Vi har lang erfaring med å bistå foreldre og ungdom i barnevernssaker, og prosederer både for fylkesnemnder og domstoler.

Dersom du er part i en barnevernssak, enten som forelder eller som barn/ungdom, har du rett til bistand fra advokat. Vi vil være behjelpelig med å søke om fri rettshjelp for deg.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.