ER DU LO-MEDLEM?

LO-medlemmer har redusert timepris i henhold til vår samarbeidsavtale med LO Oslo.

Advokatfirmaet Lyngtveit & Co DA har en løpende samarbeidsavtale med LO Oslo, som gir LO-medlemmer reduserte priser hos oss. Har du behov for juridisk rådgivning kan vi tilby en uforpliktende halvtimes gratis vurdering av din sak. Dersom det er behov for videre juridisk bistand utover dette, har alle LO-medlemmer en fast timepris på kr. 1200 med tillegg av 25 % mva.

Det bes om at klienter oppgir sitt LO-medlemsnummer når møtetid avtales.

Vi undersøker også om utgifter til juridisk bistand kan dekkes inn under ulike forsikringsavtaler som medlemmene har inngått, eller etter statens regler om fri rettshjelp. Skader på person dekkes ofte av forsikringsselskapene direkte.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.