Tvisteløsning og prosedyre

Rettssaker legger beslag på både tid og ressurser som gjerne kan brukes bedre. Derfor bør uenighet som hovedregel løses uten rettssak. På alle stadier i vår rådgivning vil vi holde øynene åpne for alternative løsninger, men noen ganger er rettssak ikke til å unngå.

Advokatfirmaet Lyngtveit & Co prosederer jevnlig innen ulike privatrettslige og forretningsjuridiske fagområder. Vi har lang og omfattende erfaring innen forskjellige typer tvisteløsninger, og bred erfaring med prosedyre for både domstolene og andre tvisteløsningsorganer (herunder blant annet nemder, forliksråd, voldgift o.l.).

Saker som er brakt inn for retten vurderes også i forhold til domstolenes tilbud om rettsmekling, der dette kan tjene våre klienters interesser. Rettsmekling innebærer at en dommer bruker sin tvisteløsningskompetanse til å forsøke å bringe partene til enighet, gjennom forhandlinger og løsningsinnspill.

Vår brede prosedyreerfaring gir oss et bedre grunnlag til å kunne gi våre klienter juridiske råd om hvilke alternative tvisteløsninger som vil være å foretrekke, herunder forhandlinger, voldgift, eller sak for de alminnelige domstoler.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.