Hvem er vi

Advokatfirmaet Lyngtveit & Co har hovedfokus på god kontakt og tillit mellom advokat og klient, og leverer tjenester av høy faglig kvalitet til konkurransedyktige priser.

Våre kjerneområder er hovedsakelig relatert til rettslige problemstillinger innen privatretten, men vi har også god kompetanse innen forretningsjus og strafferett.

Vi har siden 2003 vært fast advokat for LO Oslo og deres medlemmer.


Knut Lyngtveit

Eier og advokat
Advokat Knut Lyngtveit har omfattende erfaring og kompetanse innen forretningsjus, herunder bank, forsikring og finansielle tjenester, samt spisskompetanse innen privatrett. Siden 1990 har advokat Lyngtveit hatt inkassokonsesjon i Kredittilsynet/Finanstilsynet. Videre har han eiendomsmeglerkonsesjon i Finanstilsynet og er tidligere faglig leder i eiendomsmeglerforetaket Meglerforum AS. Advokat Lyngtveit er fast advokat for paraplyorganisasjonen De Eldres Boligspareklubb, hvor han bistår den enkelte boligspareklubb og deres medlemmer. Han fungerer også som eiendomsmegler ved omsetning av leiligheter i borettslag tilknyttet boligspareklubbene.

Arbeidserfaring
2011 - : Eier og advokat, Advokatfirmaet Lyngtveit & Co DA
2003 - 2010: Partner, Advokatfirmaet Lyngtveit, Hagen & Co DA
1998 - 2003: Advokat, kontorfellesskapet Advokatene Bruusgaard, Rynning og Lyngtveit
1996 - 1997: Advokatfullmektig under advokat Harald Bruusgaard
1975 - 1995: Juridisk rådgiver og lederstillinger innen bank og finans

Utdanning
1989: Cand.jur, Universitetet i Oslo

Medlemskap

Den Norske Advokatforening
Akersborg Rotaryklubb
Lions Club Oslo/Ekeberg
Lions Clubs International

Annet
Har holdt foredrag og kurs innen rettsområder som kontraktsrett, arbeidsrett, selskapsrett, ny aksjelov og konkursrett.


Karoline L. Bjørkevoll

Advokatfullmektig

Karoline L. Bjørkevoll jobber hovedsakelig med familie-, arv- og skifterett, barnerett, eiendomsrett, kontraktsrett, forsikringsrett, arbeidsrett og trygderett. Hun har spesialfag i barnerett, forsikringsrett, husleie- og eierseksjonsrett og trygderett.

Arbeidserfaring
2015 -: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Lyngtveit & Co DA
2010 - 2015: Praktikant, Advokatfirmaet Lyngtveit & Co DA
2008 - 2010: Praktikant, Advokatfirmaet Lyngtveit, Hagen & Co DA

Utdanning
2013: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Publikasjoner

2013: Masteroppgave med tittelen: Dommeravhør av barn i Norge

Medlemskap

Den Norske Advokatforening


Kontorfellesskap

Advokatfirmaet Lyngtveit & Co er i kontorfellesskap med advokatene Matthias Wilding, Hans Erik Thorsberg, Svein H. Løvland og Petter N. Simonsen.