Kontraktsrett

Kontraktsrett omhandler de fellesregler som gjelder alle rettsforhold som stiftes ved en avtale. Kontraktsrett dekker hvordan avtaler blir til, og regler om ugyldige avtaler. Vanligvis behandles regler om fullmakt innenfor kontraktsretten.

Kontraktsrett bygger på følgende 3 prinsipper: Avtaler skal holdes, formfrihet og avtalefrihet.

1.prinsipp for kontraktsrett - avtaler skal holdes

En avtale er en avtale. Dette er hovedprinsippet i kontraktsrett. Derfor kan ikke partene i en avtale bare trekke seg fra en avtale. Avtalen skal gjennomføres etter hva partene har blitt enige om. Prinsippet blir omtalt som «pacta sunt servanda».

De involverte partene kan få hjelp av myndighetene til å gjennomføre en kontrakt eller avtale med tvang (tvangsfullbyrdelse) dersom motparten ikke holder hva han lovet. Det finnes likevel visse begrensninger i dette prinsippet. Dette innebærer at man ikke kan tvinges til å gjennomføre noe som er direkte umoralsk, eller som er et for stort inngrep i den personlige frihet.

2.prinsipp for kontraktsrett - formfrihet

En avtale kan inngås på hvilken form man vil: Skriftlig, muntlig, eller hva partene måtte ønske. Det er selvfølgelig lettest å bevise hva avtalen faktisk går ut på dersom man har en skriftlig avtale.

3.prinsipp for kontraktsrett - avtalefrihet

Man kan inngå avtale om hva man vil og med hvem man vil, så lenge det ikke kommer i strid med andre viktige hensyn i et samfunn. En avtale om å gjøre noe kriminelt binder ingen. Slik er det også med avtaler som i for stor grad binder den personlige friheten.

Vi bistår deg/ditt firma i alle stadier av et avtaleforhold. Fra forhandlinger og avtaleinngåelse, til etterfølgende tolkning av avtaler og spørsmål om oppfyllelse av avtalerettslige forpliktelser. Dersom konflikten allerede er et faktum, bistår vi selvsagt også med å forsøke å finne en løsning, om nødvendig ved en rettslig prosess.

Advokatfirmaet Lyngtveit & Co har også lang og bred erfaring med utformingen av kontrakter, både individuelle "skreddersydde" kontrakter og eventuelle tilpasninger til standardkontrakter.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.