Forsikringsrett

Forsikring er en deling av risiko mellom flere forsikringstakere gjennom for eksempel et forsikringsselskap. Hver forsikringstaker betaler en mindre premie som sammen med andres tilsvarende premier blir til et fond som benyttes til å betale erstatninger til de forsikrede.

De fleste mennesker i Norge tegner flere forsikringer i løpet av livet. Mange har også forsikringsordninger gjennom sitt arbeidsforhold. Det kan være komplisert å vite om en skade er omfattet av en forsikring. Mange har den erfaring at forsikringsselskapene er flinke til å få inn premiene, men har vansker for å betale ut når skaden inntreffer. Dersom du har fått et avslag fra forsikringsselskapet eller et tilbud du mener er for lavt, kan det være smart å ta kontakt med advokat for råd og bistand. Vi kjenner forsikringsavtaleloven og forsikringsretten.

Advokatfirmaet Lyngtveit & Co bistår forsikringsselskaper og forsikringskunder i forsikringsrettslige spørsmål. Vi har bred kompetanse innenfor det forsikringsrettslige fagfeltet, og har lang erfaring med forsikringstvistesaker.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.