Selskapsrett

Selskapsrett er lover og regler som omhandler bedrifter og selskapers rettsstilling mellom hverandre og samfunnet for øvrig. Næringsvirksomhet drives i hovedsak av selskaper. Selskaper kjøpes og selges, slår seg sammen og skiller lag. Selskapsrettslige spørsmål av varierende kompleksitet oppstår derfor på nærmest daglig basis for de fleste av næringslivets aktører.

Viktige tema som går inn under begrepet selskapsrett er regler om selskapets formue, gjeld og organisasjon. Andre viktige tema er selskapsmedlemmenes rettsstilling, eierskifte, endring og opphør av selskapsforholdet.

Advokatfirmaet Lyngtveit & Co har bred kompetanse og erfaring innenfor selskapsrett, og er løpende involvert i en rekke ulike selskapsrettslige transaksjoner.

Vi kan blant annet bistå med:

  • Kjøp og salg av virksomhet
  • Fusjon og fisjon
  • Reorganiseringer
  • Kapitalendringer
  • Løpende selskapsrettslig bistand

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.