Familie, arv og skifte

Familierett er et sammensatt, vanskelig og omfattende rettsområde. Familierett regulerer inngåelse og oppløsning av ekteskap, registrert partnerskap, samboerskap og spørsmål knyttet til arv. Rettsområdet omhandler også reglene om ektefellers formuesforhold under ekteskapet, inngåelse av ektepakter og hvordan formuen skal deles ved skilsmisse. Foreldreansvar, daglig omsorg og samvær med barn faller også inn under familierettens hovedområder.

Lovverket på familierettens område omfatter i hovedsak ekteskapsloven, skifteloven, husstandsfellesskapsloven, arveloven og barneloven. Rettskildebildet utfylles av en rekke andre lover, eventuelle avtaler og testament.

Vi gir råd og bistår klienter med blant annet testament, ektepakt og samboeravtale.

Advokatfirmaet Lyngtveit & Co har bred prosedyreerfaring, og kan derfor yte bistand av høy faglig kvalitet både utenrettslig og innenfor domstolene. Vårt advokatkontor bistår også i forbindelse med private skifteoppgjør, og er i stor utstrekning brukt som bostyrer og testamentsfullbyrdere.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.