Arbeidsmetodikk og verdier

Advokatfirmaet Lyngtveit & Co har hovedfokus på god kontakt og tillit mellom advokat og klient, og setter klientens interesser i fokus.

Klientens behov og forventninger skal alltid ivaretas, innenfor gjeldende lovverk og de til enhver tid gjeldende etiske regler fastsatt av Den Norske Advokatforening.

Vår målsetning er å tilby juridiske tjenester som bygger på kunnskap, effektivitet, tilgjengelighet og imøtekommenhet. Vi er opptatt av å være tilgjengelige for våre klienter, og gi raske tilbakemeldinger på henvendelser. Klienten blir fortløpende orientert om fremdriften i saken.

Vi oppdaterer oss kontinuerlig på regelverksutvikling, trender og utviklingstrekk i de rettsområdene som vi bistår.

Advokatfirmaet Lyngtveit & Co tilstreber å levere førsteklasses tjenester og utfører alle oppdrag med dedikasjon og entusiasme. Det er viktig for oss at våre klienter føler seg ivaretatt og behandlet med respekt.