Fast eiendoms rettsforhold

Advokatfirmaet Lyngtveit & Co har lang erfaring innenfor et bredt spekter av rettsområder knyttet til fast eiendom, blant annet:

 • Kjøp og salg av fast eiendom
 • Mangler ved kjøp av eiendom
 • Nabotvister
 • Husleietvister
 • Arv og generasjonsskifte
 • Økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd
 • Samboerkontrakter
 • Bruksrettigheter, servitutter og hevd
 • Konsesjon / boplikt
 • Ekspropriasjon, skjønn
 • Plan- og bygningsrett
 • Tomtefeste
 • Eierseksjonssameier og borettslag
 • Forretningsførsel

Rettigheter og frister i forhold til eiendom

Det er ikke alltid lett for en privat part å få oversikt over hvilke rettigheter og frister som gjelder i forbindelse med en boligfeil eller mangelsak. Det er derfor av sentral betydning for den videre gangen i saken at du raskt kommer i kontakt med en seriøs advokat som kan ivareta dine interesser.

Ditt forsikringsselskap betaler for juridisk bistand

Husk at de fleste innboforsikringer har en rettshjelpsdekning som dekker det meste av utgiftene til advokat. Vi tar oss av kontakten med forsikringsselskapet og undersøker om din forsikring har rettshjelpsdekning.

Kjøp eller salg av bolig

De fleste av oss vil en eller annen gang i løpet av livet kjøpe eller selge en bolig. Det beste og rimeligste resultat oppnås normalt ved å kontakte advokat på et tidligst mulig stadium - helst før konflikt er et faktum.

Skal du selge bolig eller har behov for bistand til dokumenthåndteringen ved overdragelse av bolig, hytte, o.l.? Vi har lang og bred erfaring med kjøp og salg av bolig. Advokat Knut Lyngtveit har eiendomsmeglerkonsesjon i Finanstilsynet og er tidligere faglig leder i eiendomsmeglerforetaket Meglerforum AS. Han er videre fast advokat for paraplyorganisasjonen De Eldres Boligspareklubb, hvor han bistår den enkelte boligspareklubb og deres medlemmer. Advokat Lyngtveit fungerer også som eiendomsmegler ved omsetning av leiligheter i borettslag tilknyttet boligspareklubbene.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.