Trygderett

Trygderett er et rettsområde som omhandler regler om økonomisk kompensasjon ved arbeidsløshet, sykdom og skade, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, alderdom og dødsfall. Dette kan eksempelvis være arbeidsavklaringspenger, sykepenger eller pleiepenger. Den viktigste loven på trygderettens område er folketrygdloven.

Vi erfarer at flere og flere har behov for bistand i sin kontakt med NAV. I mange tilfeller oppstår det misforståelser som kan resultere i uriktige vedtak og avgjørelser. Vi vet også hvor maktesløs en kan føle seg i saker der man ikke når frem eller blir hørt av de statlige organ. Vårt advokatkontor har lang erfaring innen trygderett og kan gi deg kompetent advokatbistand.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.