Pengekrav og insolvens

Advokatfirmaet Lyngtveit & Co yter bistand til långivere og andre kreditorer, låntakere, selskapsledelse, styre og eiere i situasjoner der driften av virksomheten er under økonomisk press.

Vi inngår i aktiv og konstruktiv dialog med kreditorene, med sikte på å få til en gjeldsløsning uten medvirkning fra retten.

Videre håndterer vi rettslige prosesser hvor dette er ønsket og nødvendig. Vi utarbeider utleggsbegjæringer, slik at de krav som følger av dommer, kjennelser og andre tvangsgrunnlag kan tvangsinndrives, dersom oppfyllelse ikke skjer.

Vi hjelper til med å sikre eksisterende pengekrav. Dette gjennomføres i praksis ved at det etableres panterettigheter, kausjonserklæringer og garantier. Vi bistår også med å forsvare klienter mot uberettigede pengekrav.

Advokatfirmaet Lyngtveit & Co har fokus på rask tilbakemelding, tett oppfølging, og gode praktiske løsninger for våre klienter.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.